اهداف و ارکان طرح

کلیات طرح واگذاری سهام عدالت

 

تعریف طرح : منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین  درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .

اهداف طرح :

-          توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم ، به منظور تأمین عدالت اجتماعی .

-          متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی.

-          ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد .

-          تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها .

-          کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی .

-          ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری .

-          افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن .

-          افزایش سطح عمومی اشتغال .

-          کاستن از بار مسئولیت ومدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی .

-          کار آمد ترکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی .

ارکان طرح :

الف  – مجلس شورای اسلامی .

ب -  هیأت وزیران

پ – ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت ، با عضویت :

رئیس جمهور ( رئیس ستاد ) ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر کشور ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر تعاون ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر دادگستری ، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، رئیس سازمان بهزیستی کشور ، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، رئییس سازمان ثبت احوال کشور ، رئیس سازمان خصوصی سازی ( دبیر ستاد) (۱)

توضیح اینکه شش عضو آخر بدون حق رأی در جلسه شرکت می کنند . (۲)

اختیارات ستاد مرکزی عبارتند از :

-         واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ۱۴ قانون برنامه سوم ؛ تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم .

-         تعیین اولویت مشمولان طرح

-         تعیین اولویت استانها

-          تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم

-          تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها

-     انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب آئین نامه شماره ۱۰۴۱۵۹/ت ۳۶۲۵۴ ﻫ مورخ ۲۸/۸/۸۵ مصوب هیأت وزیران (۳)

ت – دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (سازمان خصوصی سازی)که اهم وظایف آن عبارت است از :

-     گردآوری آمار مشمولان دریافت سهام عدالت هر مرحله از سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و ارسال فرم های جمع آوری اطلاعات مشمولان .

-     برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها قبل از توزیع فرم ها ی هر مرحله و تبیین نقش نمایندگان استانها .

-          تبیین دستورالعملها و مستندات مربوط به نمایندگان استانها ، پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکالات آنان

-          ایجاد وحدت رویه در عملیات توزیع ، تکمیل و جمع آوری فرم های اطلاعات

-          تحویل بسته های فرم های جمع آوری اطلاعات به نمایندگان استان ها و تنظیم صورتجلسه تحویل و ارئه یک نسخه آن به نمایندگان استان .

-          برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تحویل به موقع فرم های تکمیل شده با رعایت زمان بندی ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی

-          کنترل آماری فرم های دریافتی و تحویل شده و رفع مغایرتهای احتمالی

-          تنظیم صورتجلسه تحویل فرم های تکمیل شده و ارائه یک نسخه آن به استان

ث : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، با عضویت :

رئیس جمهور ، یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دبیر شورا ) ، وزیر تعاون ، وزیر وزارتخانه ذیربط ،  وزیر دادگستری ، وزیر اطلاعات ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس دیوان محاسبات کشور ، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سه نفر خبره (۴)

ج : هیأت واگذاری ، با عضویت  :

وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس ) ، وزیر دادگستری ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( بدون حق رأی ) ، وزیر وزارتخانه ذیربط ( بدون حق رأی ). (۵)

چ : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

ح : وزارت تعاون

خ : ستادهای استانی ، با عضویت :

استاندار (رئیس ستاد ) ، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر ستاد )، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، رئیس سازمان صنایع و معادن استان ، مدیرکل تعاون استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان ، رئیس کل دادگستری استان ، یکی از نمایندگی های وزارت رفاه و تامین اجتماعی استان (به انتخاب وزیر ذیربط) ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان ، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ، فرمانده منطقه  مقاومت بسیج استان ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ، مدیرکل بهزیستی استان ، مدیرکل ثبت احوال استان ، مسئول دبیرخانه مناطق محروم استان . (۶)

وظایف ستادهای استانی :

-          مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح

-          بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح بر اساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد

-          پیگری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی

-          ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولین و اولویت استان ذیربط

-          ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی های عدالت

-          تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با فهرست افراد فراخوان شده .

-          رسیدگی به شکایات واصله در مورد معرفی مشمولین و عضو پذیری تعاونی ها

-          نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضاء تعاونی برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی

-          بررسی و ارزیابی عملکرد مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به ستاد مرکزی

-          بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت (۷)

-          تشکیل هیأتهای موضوع مواد ۳ و ۴  دستورالعمل ۱۱۶ مورخ ۱۰/۸/۸۵ ستاد مرکز ی

-          راهبری ، پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد هیأتهای مواد ۳ و ۴

-          دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح استان وکنترل و بازبینی و تایید آنها

-          برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی در جهت اجرای دستورالعملها و موارد ابلاغی در سطح استان (۸)

د : کلیه دستگاهها و تشکل های معرفی مشمولان طرح

ذ : شرکت کارگزاری سهام عدالت :

هم اکنون شرکت مذکور منحل گردیده و در حال تصفیه می باشد .

ر : شرکت های تعاونی عدالت شهرستان به تعداد ۳۴۱ شرکت تا کنون

ز : شرکت های سرمایه گذاری استان

ژ : کانون شرکت های سرمایه گذاری استانها

س : هیأت ماده ۳ ( در سطح هر روستا ) موضوع مصوبه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۰/۸/۸۵ ستاد مرکزی ، با عضویت :

دهیار یا نماینده بخشدار ( مسئول هیأت ) ، یک نماینده از شورای روستا ( در موارد نداشتن شورا ، یک نفر معتمد محل به انتخاب بخشدار )، یک نماینده از نیروی مقاومت بسیج ، یک نماینده از جهاد کشاورزی ، یک نماینده از بهداشت و درمان ( بهورز روستا ) و یک نماینده از کمیته امداد امام خمینی (ره )

وظایف هیأتهای ماده ۳ :

-          جمع آوری اطلاعات

-          تکمیل فرم های اطلاعاتی که قالب آن از سوی دبیرخانه مرکزی ارائه خواهد شد .

-          جمع بندی و ارسال اطلاعات برای هیأتهای موضوع ماده ۴

ش : هیأت ماده ۴ ( در سطح شهرستان ) موضوع مصوبه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۰/۸/۸۵ ستاد مرکزی ، با عضویت :

فرماندار ( مسئول هیأت ) ، یک نماینده از شورای شهرستان ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج شهرستان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، نماینده اقتصاد و دارایی در شهرستان و یک نماینده از دفتر مناطق محروم شهرستان .

وظایف هیأتهای ماده ۴ :

-          پیگیری ، تشکیل و راه اندازی هیأتهای موضوع ماده ۳

-          دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح شهرستان

-          کنترل ، بازبینی و صحه گذاری اطلاعات .

-          رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد هیأت های موضوع ماده ۳

-          پیگیری دستورالعملها و سایرموارد ابلاغی در سطح شهرستان .

ص : سازمان ثبت احوال

پیوند های مرتبط