شناسایی مشمولان طرح

شناسایی مشمولان طرح و تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع مشمولان

•     تهیه فرایند ارتباطی و اطلاعاتی جهت هماهنگی کلیه ارکان طرح در شناسایی مشمولان طرح؛
•     تهیه پروتکل های ارتباطی و ساختار اطلاعاتی مشمولان طرح جهت دریافت اطلاعات از نهادهای حمایتی؛
•     برگزاری جلسات با نمایندگان نهادهای حمایتی، سازمان ثبت احوال و دبیرخانه ستادهای استانی جهت هماهنگی در جمع آوری اطلاعات؛
•     تهیه نرم افزار ورود اطلاعات و چاپ گزارش های مورد نیاز مانند تهیه فهرست مشمولان به تفکیک، چاپ فراخوان ثبت نام در تعاونی، چاپ دعوتنامه سهام و…
•     تهیه نرم افزار ارتباطی جهت دریافت الکترونیک اطلاعات از استانها، ارسال اطلاعات به ثبت احوال و سایر سازمان های مرتبط؛
•     پالایش اولیه و تجمیع اطلاعات استان ها برای ارسال به سازمان ثبت احوال جهت تهیه و یا تایید شماره ملی؛
•     دریافت اطلاعات کنترل شده از سازمان ثبت احوال، حاوی اطلاعات اصلی به همراه شماره ملی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی مشمولان شناسایی شده؛
•     کنترل اطلاعات مشمولان طرح و محاسبه مقدار سهام هر فرد در انطباق با آیین نامه تخصیص سهام و محاسبه سرجمع سهام تخصیصی به هر تعاونی استانی (شرکت سرمایه گذاری استانی)؛
•     به روزآوری کلیه اطلاعات شناسنامه ای و مالی مشمولان طرح جهت کنترل های مرکزی؛
•     ارائه گزارش های مستمر به دبیر ستاد مرکزی جهت کنترل مراحل انجام کار؛
•     طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع مشمولان.

در این راستا تعداد افراد شناسایی شده در استان های سراسر کشور به شرح جدول زیر است:

جدول تعداد مشمولان مراحل مختلف طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک هر استان

ردیف

نام استان

تعداد مشمولان سهام عدالت (نفر)

۱

آذربایجان شرقی

۲٫۰۰۶٫۱۷۰

۲

آذربایجان غربی

۱٫۶۵۰٫۳۷۹

۳

اردبیل

۷۳۷٫۸۰۷

۴

اصفهان

۱٫۸۹۸٫۹۵۵

۵

ایلام

۴۲۱٫۷۷۶

۶

بوشهر

۵۲۴٫۹۷۲

۷

تهران

۳٫۶۸۵٫۴۱۳

۸

چهارمحال و بختیاری

۶۰۵٫۶۱۵

۹

خراسان جنوبی

۵۳۱٫۵۰۶

۱۰

خراسان رضوی

۲٫۹۹۳٫۶۹۲

۱۱

خراسان شمالی

۵۴۰٫۲۰۶

۱۲

خوزستان

۲٫۲۰۲٫۷۰۵

۱۳

زنجان

۶۳۵٫۶۵۱

۱۴

سمنان

۳۲۸٫۴۸۲

۱۵

سیستان بلوچستان

۱٫۵۵۴٫۷۲۶

۱۶

فارس

۲٫۴۷۰٫۶۵۹

۱۷

قزوین

۵۸۶٫۶۲۳

۱۸

قم

۴۸۸٫۹۰۵

۱۹

کردستان

۸۳۸٫۸۱۰

۲۰

کرمان

۱٫۶۷۵٫۷۷۲

۲۱

کرمانشاه

۱٫۱۴۲٫۲۱۰

۲۲

کهگیلویه و بویر احمد

۴۹۹٫۵۳۶

۲۳

گلستان

۱٫۱۴۳٫۵۳۷

۲۴

گیلان

۱٫۶۴۴٫۹۵۶

۲۵

لرستان

۱٫۲۰۷٫۱۷۷

۲۶

مازندران

۱٫۹۰۳٫۵۸۲

۲۷

مرکزی

۶۶۹٫۵۵۴

۲۸

هرمزگان

۹۶۲٫۷۷۵

۲۹

همدان

۱٫۱۰۱٫۸۳۱

۳۰

یزد

۴۷۳٫۱۳۷

جمع

۳۷٫۱۲۷٫۱۱۹

پیوند های مرتبط