طراحی چارچوبها-ارکان و ساختار

طراحی چارچوب ها، ارکان، ساختار، فرایندها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه ها و دستورالعمل ها شامل:

•     طراحی اهداف، ارکان، ساختار، ماموریت و وظایف ارکان و فرایندهای اجرای طرح؛
•     بررسی مشکلات و مسائل مطرح شده و طراحی مجدد ساختار و فرایندهای اجرایی طرح؛
•     انجام مطالعات و بررسی ها، تشکیل جلسات کارشناسی با صاحبنظران و دستگاه های ذیربط در جهت طراحی چارچوب ها، ساختار، آیین نامه ها، اساسنامه ها، و دستورالعمل های اجرای طرح؛
•     تهیه و تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت؛
•     تهیه و ابلاغ اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی عدالت استانی؛
•     تهیه و تصویب دستورالعمل فرایند شناسایی و تأیید نهایی مشمولان مراحل مختلف واگذاری سهام عدالت؛
•     تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی برقراری نظام اقساطی فروش سهام عدالت؛
•     تهیه و تصویب نحوه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی؛
•     تهیه و تصویب برنامه زمانبندی و ریز فعالیتهای مراحل مختلف طرح واگذاری سهام عدالت؛
•     تهیه و ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی؛
•     تهیه و ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری استانی؛
•     تهیه و تصویب قرارداد فروش سهام به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و وکالتنامه منضم به آن؛
•     تهیه و تصویب اصلاحیه اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت با توجه به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴٫
• پرداخت سود عملکرد سال ۱۳۸۵سهام عدالت به آن دسته از مشمولان مرحله اول که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶ در شرکت های تعاونی مربوطه ثبت نام نموده و اطلاعات ثبت نام آنان به دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت واصل شده باشد.
• پرداخت سود عملکرد سال ۱۳۸۶ سهام عدالت به آن دسته از مشمولان مراحل اول، دوم و سوم که تا انتهای سال ۱۳۸۷  همه اعضای خانوار آنان در شرکت های تعاونی مربوطه ثبت نام نموده و اطلاعات ثبت نام آنان به دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت واصل شده باشد.
• انجام فعالیت های مربوط به انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت
• تشکیل و ثبت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت و تهیه و تصویب اساسنامه آن
• افزایش تعداد شرکت های سبد سهام عدالت از ۵۰ شرکت به ۵۶ شرکت و افزایش درصد سهام تخصیص داده شده ۸ شرکت قبلی

سازماندهی، راهبری، و کنترل اجرای طرح، شامل:

•     استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی؛
•     برگزاری همایش آشنایی رؤسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی (دبیران ستادهای استانی) با طرح واگذاری سهام عدالت؛
•     برگزاری همایش آشنایی معاونین استانداری با طرح واگذاری سهام عدالت؛
•     برگزاری همایش آشنایی مسئولین دبیرخانه های ستادهای استانی با اقدامات و فرایندهای اجرایی طرح؛
•     برگزاری کارگاه های آموزشی رابطین فنی استانها جهت آشنایی با نحوه ارتباط الکترونیک با دبیرخانه ستاد مرکزی، نحوه استفاده از نرم افزارهای تهیه شده جهت جمع آوری اطلاعات مشمولان؛
•     راه اندازی شبکه الکترونیکی ارتباطی جهت تسهیل و تسریع در انتقال اطلاعات و مکاتبات بین ۳۰ استان و مرکز؛
•     تشکیل جلسات مستمر استانی به منظور هماهنگی بین عوامل استانی جهت انجام امور طرح منطبق بر سیاست های ستاد مرکزی؛
•     بازدید از استان ها به منظور بررسی روند پیشرفت طرح و انعکاس مسائل و مشکلات به ستاد مرکزی؛
•     ارتباط مستمر دبیرخانه ستاد مرکزی با دبیرخانه های استانی جهت پاسخ به سؤالات، رفع ابهامات و مشکلات و پی گیری، راهبری و کنترل اجرای برنامه زمانبندی و سایر جنبه های اجرای طرح.

 

پیوند های مرتبط