روشهای شناسایی مشمولان

روشهای شناسایی مشمولان مراحل مختلف طرح :

مرحله اول :

-  مشمولان طرح شهید رجایی معرفی شده از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)

- مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از طریق کمیته مذکور

- معلولان نیازمند تحت حمایت ، معیشتی مستمر سازمان بهزیستی و اعضای خانواده های آنان و آسیب دیدگان اجتماعی تحت حمایت  از طریق سازمان مذکور

- رزمندگان فاقد شغل و درآمد معرفی شده از طریق نیروی مقاومت بسیج

مرحله دوم :

- روستائیان و عشایر از طریق هیأت های ماده ۳ و ماده ۴

سایر مراحل :

- کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری ، لشگری و تامین اجتماعی معرفی شده توسط دستگاه ذیربط یا دستگاه بازنشستگی مربوط

- ایثارگران از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران

- زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار) با معرفی و تائید نهایی وزارت کار وامور اجتماعی

-  خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه

-  طلاب حوزه های علمیه با معرفی مرکز خدمات حوزه های علمیه

- بیماران خاص با تایید بیماری توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-  کارکنان ستادهای نماز جمعه با تایید شورای عالی سیاستگذاری ائمه جمعه

-  خبرنگاران ، از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-  دست اندرکاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت معرفی شده از طریق سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مربوطه

- قالیبافان از طریق مرکز ملی فرش ایران یا ادارات کل بازرگانی استان ها

-  فعالان قرآنی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی

-  مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده با تایید سازمان زندانها و اقدامات تامینی

- زنان سرپرست خانوار بی بضاعت با تایید سازمان بهزیستی کشور

- مددجویان و کارکنان موسسات خیریه بر اساس تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)

- کارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی با تایید وزارت کار و امور اجتماعی

-  تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری با معرفی اتحادیه ذیربط در زمره عوامل شهرداریها

- افراد کم درآمد (خوداظهاران) که در مراحل قبلی مشمول نشده اند با تایید وزارت رفاه وتامین اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیوند های مرتبط