تشکیل و ثبت شرکت کارگزاری سهام عدالت

تشکیل و ثبت شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی

    تهیه و تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری هام عدالت

    تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت توسط مجمع شرکت (نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی)

    تهیه و ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی

    تهیه و تصویب اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری استانی

    تشکیل و ثبت ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت شهرستانی

    تشکیل و ثبت ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی

شایان ذکر است به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۴ تصویب نامه شماره: ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳  مورخ: ۲۹/۱/۱۳۸۸شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت فراهم و نسبت به تصفیه آن اقدام شده است.
در این راستا تعداد تعاونی های عدالت شهرستانی تشکیل شده در استان های سراسر کشور به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام استان

تعداد شرکت

توضیحات

۱

آذربایجان شرقی

۱۹

۲

آذربایجان غربی

۱۴

۳

اردبیل

۹

۴

اصفهان

۲۱

۵

ایلام

۸

۶

بوشهر

۹

۷

تهران

۱۵

۸

چهارمحال و بختیاری

۶

۹

خراسان جنوبی

۷

۱۰

خراسان رضوی

۱۹

بجستان،جغتای و دولت آباد تأیید نشده اند.

۱۱

خراسان شمالی

۶

۱۲

خوزستان

۲۰

۱۳

زنجان

۷

۱۴

سمنان

۴

مهدیشهر تأیید نشده است.

۱۵

سیستان بلوچستان

۱۰

۱۶

فارس

۲۴

سروستان و رستم تأیید نشده اند.

۱۷

قزوین

۵

۱۸

قم

۳

۱۹

کردستان

۹

۲۰

کرمان

۱۷

۲۱

کرمانشاه

۱۴

۲۲

کهگیلویه و بویر احمد

۵

۲۳

گلستان

۱۱

۲۴

گیلان

۱۶

۲۵

لرستان

۹

۲۶

مازندران

۱۶

۲۷

مرکزی

۱۰

۲۸

هرمزگان

۱۱

۲۹

همدان

۸

۳۰

یزد

۱۰

جمع

۳۴۲

پیوند های مرتبط