ارسال دو نوع فراخوان دریافت سهام

  گام اول: چاپ رایانه ای دو نوع فراخوان
 
الف- در این گام، دو نوع فراخوان سهام عدالت و تکمیل اطلاعات بر اساس وضعیت مشمولان چاپ می گردد.
ب- در CD های تحویل شده به دبیرخانه ستادهای استانی، دو نوع فرم فراخوان دریافت سهام عدالت و تکمیل اطلاعات مشمولان قرار داده شده است که نرم افزار مربوط می تواند به طور خودکار مشخصات مشمولان مربوط را از بانک اطلاعاتی در آنها درج نموده و هر کدام از برگه های فراخوان را با مشخصات کامل صادر نماید. مقتضی است به جای چاپ فراخوان به روشهای از همین امکان نرم افزار و با گرفتن چاپ رایانه ای از فراخوان ها اقدام گردد.
ج- فراخوان  فعلی دریافت سهام عدالت از طریق فرم آن خواهد بود که  نسبت به متن قبلی اصلاح گردیده است.
بدین ترتیب که اولاً مبلغ سهام با حروف نیز در آن درج گردیده؛ ثانیاً مهلت مراجعه از دو هفته به یک ماه تغییر یافته است؛ ثالثاً مدارکی که مشمول به هنگام مراجعه به تعاونی باید همراه داشته باشد شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی ذکر شده است؛ و رابعاً عبارت مربوط به «دریافت سهام عدالت» به صورت «انجام مقدمات دریافت سهام عدالت »تغییر یافته است. مقتضی است دبیرخانه هایی که در مرحله اول نیز فراخوان چاپ نکرده­اند از این فرم برای­چاپ فراخوان­ها برای مشمولان قبلی­وجدید استفاده کنند. نشانی تعاونی عدالت  شهرستانی نیز باید در این فراخوان درج گردد.
د- فراخوان تکمیل اطلاعات در مورد مشمولانی صادر می گردد که شماره ملی دریافت نکرده اند یا سازمان ثبت احوال به دلایل مختلف اطلاعات آنها را تأیید نکرده است. این مشمولان باید به سازمان های حمایتی مراجعه کرده و اطلاعات خود را اصلاح و تکمیل نمایند و سپس چرخه ارسال بسته های اطلاعاتی جدید به دبیرخانه مرکزی و دریافت شماره ملی و تأیید نهایی مشمولان در مورد آنها تکرار گردد . کل این چرخه تا پایان آذر ماه ۱۳۸۵ مهلت دارد و پس از آن فهرست مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت به طور قطعی بسته خواهد شد و مشمولانی که تأیید نشده باشند از فهرست دریافت سهام خارج خواهند شد.


گام دوم: امضاء فراخوان ها
 در این گام، هر دو نوع فراخوان توسط رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان امضاء می گردد.
    گام سوم: تحویل فراخوان ها به سازمان های حمایتی
 در این گام، فراخوان های مشمولان مربوط به هر یک از سازمان های حمایتی از طرف دبیرخانه ستاد استانی به آنها تحویل و صورتجلسه تحویل توسط طرفین امضاء می گردد. تحویل فراخوان ها به سازمان های حمایتی از شنبه ۲۷ آبانماه ۱۳۸۵ به بعد بایستی انجام شود.
گام چهارم: تحویل فراخوان ها به مشمولان
در این گام، سازمان های حمایتی فراخوان ها را به مشمولان طرح تحویل می نمایند.
ملاحظات تکمیلی
الف- بانک اطلاعات مشمولان (CD هاو فهرست های چاپ شده) بایستی منحصراً در اختیار دبیرخانه ستادهای استانی باشد و به هیچ وجه در اختیار سازمان های دیگر قرار نگیرد.
ب- همه فعالیت­های مربوط به چاپ و آماده سازی و امضاء و تهیه صورتجلسات تحویل فراخوان ها بایستی در دبیرخانه ستاد استانی انجام گیرد.

پیوند های مرتبط